#topicpath
* 河豚板6.5 [#z40ee827]
RIGHT:EBUG 第69回会合 ~
2019年5月25日、長岡市与板町 うまみち森林公園 ~
川俣吉広、kaw@on.rim.or.jp
**OpenBSD 6.5 [#o8a81cdd]
2019年5月1日リリース

***[[What's new>https://www.openbsd.org/65.html]] [#y137b0b1]
大きな変更はない模様
-mips64のデフォルトコンパイラ → clang

-i386/amd64のデフォルトリンカ → lld

-rdsetroot(8)が汎用コマンドに

-スタックプロテクタRETGUARDの改良

-OpenRsyncの導入

-OpenBGPD, OpenSMTPD, LibreSSL, OpenSSH等の改良

-Xorgがsetuidを落とす([[CVE-2018-14665>https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-14665]])。xenodm (xdm)
の使用を推奨。

etc...

**FuguIta 6.5 [#h7b01647]

***今回のハマりどころ [#ta09991f]

-容量

-startx

-ASLR廻り

***ミラーサイト変更・増設 [#u3adc90e]

-経緯

-統計

----
#topicpath
Top Index Search Recent Backups  Help  RSS