*OSC2006でLiveCDを配布する関連 [#eef12b80]
 **Artwork [#u9359228]
 *EBUG@OSC2006でのLiveCD配布関連 [#eef12b80]
 何かありましたら編集歓迎
 **CDの容れ物 - Artwork [#u9359228]
 &ref(CD-Env.fig); ... 原稿~
 &ref(CD-Env-All.pdf); ... (全マーク)/&ref(CD-Env-Mark.pdf); ... (折紙マークのみ)~
 CD-Env-Title.fig ... (タイトル面)~
 (傾斜角は32.265度)
 **紹介文案 [#hd4a38d3]
 -エンベロープの裏側にでも印刷しておく?
 -(未作成)
 --OpenBSDとは?
 --このCD-ROMについて
 ----
 [[FrontPage]]
Top Index Search Recent Backups  Help  RSS